janreudink Jan Reudink schilder kunstschilder Painter Maler

De nieuwe schilder Jan Reudink:

Deze titel is gegeven aan het oeuvre na 2006 van de schilder Jan Reudink. Alles wat men van Reudink kent, moet men bij het zien van zijn nieuwe schilderijen vergeten. Bijna alle nieuwe werken schijnen uiterst gereduceerd Ė teruggenomen Ė opgelost te zijn. Al het voorgaande blijkt een voorspel geweest te zijn. In zijn nieuwe werken vinden we spaarzame figuratieve leesbare details terug. Grote abstracte vlakken die doen denken aan polders, bergketens, heuvelruggen, duinen of zeeŽn. Deze details tezamen zijn de nieuwe Jan Reudink die zich aan u toont.

Alm

Wellicht door het achter zich laten van de Nederlandse hectische leefwijze en te kiezen voor een verstilde woon- en werkplek, hoog en afgelegen op een alm in KarintiŽ (Oostenrijk), is voor hem de bevrijding daar. Reudinkís overtuiging is dat een kunstenaar niet moet deelnemen aan een sociaal leven. Als hij zich daar verre van houdt wordt zijn werk niet negatief beÔnvloed. Kunst ontstaat niet in clubverband. Dan blijft het puur en ongekunsteld. Daarom verkoos hij de eenzaamheid en trok zich terug.

Bijna elke kunstenaar is onzeker, Reudink ook. Toch laat hij zich niet remmen als hij schildert of schrijft. Reudink heeft moed in zijn uitdrukkingsvorm.

Reizen

Een wezenlijk bestanddeel van het leven van de kunstenaar Jan Reudink is van jongs af aan, reizen. Uit reizen putte hij veel inspiratie. Zelf is hij van mening dat de ervaring die hij daarbij heeft opgedaan en de beelden die daarvan op zijn netvlies zijn blijven staan, zijn kunstuitingen sterk heeft beÔnvloed. Hij doorkruiste SiberiŽ, Kazachstan, Rusland, de Baltische staten, Noord Amerika en Europa. Toscane, nog geen dag reizen van zijn huidige atelier, is vele jaren zijn inspiratiebron geweest. In die tijd noemde hij zijn kunstvorm; instinctief impressionisme met een hang naar het expressionisme. Hij voelt zich overal thuis lijkt uit zijn landschapschilderijen van voorheen. Toch is hij overal vreemd gebleven. Niet oplettende aanschouwers schrijven de schilder Reudink een blijmoedig karakter toe. De keuze van de kleuren, de frivole penseelstreek, de zonnige mediterrane motieven. Niets is minder waar. Achter dit masker schuilt een warm en bewogen mens. Een zoeker een denker.

Juist daarin wortelt zich zijn kunst. Een reiziger op eeuwige doortocht. Melancholie, zwaarmoedigheid en het beseffen van de vergankelijkheid, bepalen zijn karakter. Ze zijn de grondtonen van zijn schilderijen. Hij kan niet anders schilderen.

Exposeren

Inmiddels heeft men Reudink leren waarderen en hangen zijn werken bij verzamelaars over heel de wereld. Reudink exposeert relatief veel. Zijn meest prestigieuze tentoonstellingen vonden plaats in Riga, Letlands hoofdstad en in het stadsmuseum in Gross-Gerau (D). Via galeries werkt hij meestal niet daar hij van mening is dat de koper, de maker van het schilderij moet leren kennen. Daarom is hij bijna altijd aanwezig bij het tot stand komen van een aanschaf.

Door de nauwe samenwerking met zijn vrouw, die hem steunt in zijn werk en volledig achter zijn passie staat, heeft hij de vrijheid optimaal te kunnen werken. Jan Reudink is een gepassioneerd kunstenaar voor wie schilderen het enige is dat telt. Over zijn werk zegt hij; ďIk voel mij een principieel autodidact en ben van mening dat een schilderij vanzelf moet ontstaan.

Ik laat me leiden door het kompas van mijn intuÔtief gevoel.Ē

Top